ZUS wprowadza duże zmiany w 2018! - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa


 
Poniedziałek, 17 grudnia 2018
Wybierz miasto na mapie
ZUS wprowadza duże zmiany w 2018!
Data dodania: 2017-12-27 08:45:10
ZUS wprowadza duże zmiany w 2018!
Źródło zdjęcia: facebook.com/tulodz.com/
Od 1 stycznia w życie wchodzą przepisy dotyczące tzw. e- składki czyli nowego wymiaru rozliczeń składek.

Zamiast 3 czy 4 przelewów przy opłacaniu składek na ubezpieczenia, płatnicy będą wypisywali tylko jeden przelew i kierowali go na swój własny indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze rachunku ZUS przesyłał płatnikom od października. Nie wszyscy odebrali pismo z ZUS. Płatnicy, do których nie dotarła informacja o nowym numerze rachunku składkowego, nie powinni czekać na nadejście terminu opłaty, tylko wcześniej samemu postarać się o numer składkowy w ZUS, Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS lub na stronie www.eskladka.pl, gdzie po wpisaniu identyfikatorów, którymi płatnicy posługują się w ZUS, wyświetli się numer rachunku, na który należy dokonywać wpłaty. W numer rachunku wkomponowany jest na końcu NIP płatnika.
. W styczniu składki za grudzień opłacamy już na nowych zasadach.
Od 1 stycznia zmieniają się też zasady finansowania składek na nianie przez budżet państwa.

Obecnie – składki na ubezpieczenia społeczne (poza dobrowolnym chorobowym) i zdrowotne za nianię, która zarabia nie więcej niż wynosi minimalne wynagrodzenie (2000 zł) pokrywa ZUS z budżetu państwa. Rodzice pokrywają składki w przypadku wyższej kwoty wynagrodzenia niż podana i składki opłacane są przez nich jedynie od różnicy między wyższą kwotą a minimalnym wynagrodzeniem. Od 1 stycznia 2018 r. składki na nianie, budżet państwa pokryje w 50 procentach minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli rodzice chcą w najbliższym czasie zawrzeć umowę uaktywniającą z nianią, to warto się pospieszyć i zrobić to do końca grudnia, bo wszystkie umowy zawarte do końca 2017 r. obowiązywać będą wg starych zasad.

Od 1 lipca 2018 r. jedyną formą wystawiania zwolnień lekarskich będą e-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienia lekarskie. Możliwość wystawiania e-ZLA istnieje już od 1 stycznia 2016 r., jednak ostateczna rezygnacja z papierowych druków nastąpi dopiero za pół roku. Wystawienie e-ZLA trwa krócej niż wypisanie papierowego formularza. Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta pozostałe dane zostają automatycznie uzupełnione przez system. Gdy lekarz wystawi e-ZLA, będzie ono widoczne w ZUS i u pracodawcy posiadającego Platformę Usług Elektronicznych ZUS, dlatego też po wejściu w życie zmiany, przestaje obowiązywać przepis dotyczący obniżenia zasiłku chorobowego w przypadku niedostarczenia zwolnienia w terminie 7 dni od jego wystawienia. Jeżeli płatnik nie posiada profilu na PUE ZUS, lekarz wydrukuje wystawione zwolnienie elektroniczne, które pacjent powinien niezwłocznie przekazać pracodawcy.

Źródło informacji: tulodz.com/ A.W.
Tagi: ZUS, niania, e-zwolnienie
go to top