Park Helenów - projekt od nowa - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa


 
Wtorek, 25 czerwca 2019
Wybierz miasto na mapie
Park Helenów - projekt od nowa
Data dodania: 2018-10-05 14:56:07
Park Helenów - projekt od nowa
Park Helenów - projekt od nowa Park Helenów - projekt od nowa Park Helenów - projekt od nowa
Źródło zdjęcia: UMŁ materiały prasowe
Miasto Łódź ubiega się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-20; oś priorytetowa:
VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu; działanie VI.2 Rozwój gospodarki
turystycznej; poddziałanie VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – Miasto Łódź.

Wniosek o dofinansowanie złożono 27 września do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego.

Całkowita wartość projektu: 5 768 916,48 zł
Kwota dofinansowania: 4 071 906,64 zł

Jest to pierwszy z dwóch etapów prac zaplanowanych przez Miasto Łódź, mających
na celu przywrócenie świetności Parku Helenów.
W ramach pierwszego etapu zakłada się zwiększenie atrakcyjności kulturalnej
i turystycznej parku m.
.in. dzięki utworzeniu ścieżek edukacyjnych oraz adaptacji
części istniejącego, drewnianego budynku – dawnej restauracji Anstadtów, celem
utworzenia infrastruktury towarzyszącej , Ogrodu kultury i widowni na skarpie. Całość
prac ma na celu rewitalizację Parku poprzez stworzenie warunków dla rozwinięcia
oferty kulturalnej.

Rozpoczęliśmy zatem etap, który nazwano „Helenów kulturalny”.

Zakres prac
1) Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, w tym budowa ścieżek na
potrzeby utworzenia szlaku turystycznego (ścieżki edukacyjno-informacyjne
obejmujące: historię parku, edukację ekologiczną – przyrodniczą, kulturalną),
uzupełnienie małej architektury, ławek, koszy na śmieci, remont oświetlenia
itd., poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
2) Adaptacja drewnianego budynku dawnej restauracji na potrzeby stworzenia
miejsca wydarzeń kulturalno-artystycznych z uzupełniającą funkcją
gastronomiczną;
3) Budowa „Ogrodu Kultury” wraz z widownią na skarpie oraz towarzyszącymi
pracami pielęgnacyjnymi zieleni.
Mieszkańcy miasta czynnie brali udział w tworzeniu koncepcji. Podczas spotkań
konsultacyjnych zrealizowanych na przełomie sierpnia i września pytaliśmy, co ich
zdaniem należy w parku poprawić, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie są ich potrzeby i jak wyobrażają sobie idealną przestrzeń do spędzania czasu wolnego
w otoczeniu przyrody.


- OdNowa Parku Helenów to pierwszy krok w stworzeniu atrakcyjnych terenów
zielonych, w związku z planowanym w 2024 r Zielonym Expo w Łodzi. Planujemy
połączenie z sąsiednimi terenami zielonymi – Parkiem Ocalałych i Parkiem
Staromiejskim. Mają powstać też ścieżka turystyczna, rekreacyjna, trasy dla
aktywności sportowej i edukacyjnej, które będą uzupełnieniem głównego terenu
Zielonego EXPO 2024. – powiedziała prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska.

Anna Szymczak

uml.lodz.pl
Tagi: przebudowa, park, lodz, projekt, nowy,helenow, expo
Najczęściej czytane
go to top