Zapłać raz i bądź właścicielem. Bonifikata 60% - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa


 
Poniedziałek, 20 maja 2019
Wybierz miasto na mapie
Zapłać raz i bądź właścicielem. Bonifikata 60%
Data dodania: 2018-11-20 11:04:05
Zapłać raz i bądź właścicielem. Bonifikata 60%
Zapłać raz i bądź właścicielem. Bonifikata 60% Zapłać raz i bądź właścicielem. Bonifikata 60%
Źródło zdjęcia: uml.lodz.pl
5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zgodnie z nowymi przepisami z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności z mocy samego prawa. Do właścicieli (dotychczasowych użytkowników wieczystych) objętych przekształceniem z mocy prawa będzie wysłane zaświadczenie o przekształceniu.

Na wydanie zaświadczenia Urząd ma 12 miesięcy.
. Zaświadczenie będzie przekazywane przez Urząd do sądu wieczystoksięgowego, Łódzkiego Ośrodka Geodezji i Wydziału Finansowego. Zgodnie z nową ustawą przekształcenie będzie odpłatne.

Właściciele będą musieli wnosić roczną opłatę za przekształcenie przez 20 lat. Wysokość opłaty będzie równa opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia lub docelowej (najwyższej) wysokości opłaty, jeśli w okresie trzech ostatnich lat była dokonana aktualizacja.
Istnieje możliwość jednorazowej zapłaty opłaty za przekształcenie. Z tego tytułu Gmina przewidziała bonifikaty.

14 listopada 2018 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie. Bonifikata może zostać udzielona osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym w części mieszkalnej.

Jej wysokość wynosi 60%, jeśli opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2019 r. W każdym kolejnym roku wysokość bonifikaty będzie spadać o 10%.

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest brak zaległości względem Miasta Łodzi z tytułu podatku od nieruchomości, rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste, rocznej opłaty przekształceniowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożenie oświadczenia, że lokal jest faktycznie wykorzystywany wyłącznie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Źródło: uml.lodz.pl
Tagi: łódź, ustawa, właściciel, bonifikata, nieruchomości,
go to top