Na obszarze rewitalizacji bezrobocie spadło o 30 procent - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa


 
Poniedziałek, 20 maja 2019
Wybierz miasto na mapie
Na obszarze rewitalizacji bezrobocie spadło o 30 procent
Data dodania: 2018-11-27 15:13:36
Na obszarze rewitalizacji bezrobocie spadło o 30 procent
Źródło zdjęcia: uml.lodz.pl
Rewitalizacja Łodzi to nie tylko remonty.

Ze zmian korzystają też bezrobotni, którzy zdobywają nowe zawody i pracę. Jeszcze niedawno w obszarze objętym rewitalizacją mieszkało 8,5 tys. bezrobotnych. W tej chwili ta liczba wynosi ok. 6 tys. 2,5 tys. osób trwale bezrobotnych udało się zaktywizować zawodowo. - To były osoby, które długo były bezrobotne, przez lata powielały złe wzorce, pozostawały bez pracy i nie potrafiły odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości. Dzięki wielu działaniom i otrzymanej pomocy zmieniły swoje życie - mówiła prezydent Hanna Zdanowska.

Miasto Łódź m.in.
. wspólnie z fundacją "Uwolnienie" realizuje projekt pod hasłem "Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji". W ramach tego przedsięwzięcia zainteresowani mieszkańcy otrzymują wsparcie w Centrum Integracji Społecznej, która oferuje doradztwo zawodowe. ale też warsztaty specjalistyczne, szkolenia informatyczne, indywidualnie dobierane szkolenia zawodowe, 3-miesięczne praktyki zawodowe czy pośrednictwo pracy. Uczestnicy otrzymują także świadczenia integracyjne w kwocie zasiłku dla bezrobotnego płatne przez 8 miesięcy oraz ciepłe posiłki.

W projekcie może wziąć udział każdy, kto mieszka w obszarze rewitalizacji lub został przeniesiony z powodu wdrażania tego procesu albo jest zagrożony wykluczeniem społecznym w związku z trudną sytuacją na rynku pracy. W projekcie docelowo w ciągu dwóch lat weźmie udział sto osób. Dotychczasowi uczestnicy szkolili się np. w zakresie obsługi wózków widłowych, zdobywali uprawnienia kierowców, uczyli się pracy cukierników, piekarzy, ogrodników. - Jeśli ktoś nie radzi sobie w życiu zawodowym albo w życiu społecznym, zawsze może skorzystać z naszego wsparcia - informuje Michał Stańczyk, prezes fundacji "Uwolnienie".

Jak podkreśla Marcin Obijalski, dyrektor Biura ds. Rewitalizacji UMŁ, udział organizacji pozarządowych w procesie rewitalizacji jest niezwykle istotny i korzystny. Stowarzyszenia i fundacje najlepiej bowiem znają problemy i potrzeby mieszkańców. W Łodzi w proces rewitalizacji włączonych jest kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Wspólnie z nimi przygotowywane są różne projekty, zarówno dotyczące przestrzeni miejskiej, ale także konsultują np. model zasiedlania kamienic, czy funkcjonowania domu wielopokoleniowego, albo pracują z osobami zagrożonymi bezdomnością, bezrobociem czy uzależnieniami. - W rewitalizacji ważne są nie tylko remonty i przeprowadzki, ale także rozwiązywanie problemów ludzi, a nie tylko przenoszenie ich z miejsca na miejsce - podkreśla Marcin Obijalski.

Do realizacji tego celu stworzono m.in. funkcje latarnika społecznego i gospodarza obszaru. To osoby, które pracują na rewitalizowanym terenie, odwiedzają mieszkańców, diagnozują ich potrzeby, oferują pomoc, kierują do konkretnych fundacji czy stowarzyszeń, które mogą im zaoferować wsparcie. Obecnie miasto organizuje projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wspólnie z 10 organizacjami pozarządowymi. Dotyczą one wsparcia dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Źródło: uml.lodz.pl
Tagi: Łódź, rewitalizacja, bezrobocie,
go to top