Komunikat wojewody łódzkiego - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa


 
Poniedziałek, 20 maja 2019
Wybierz miasto na mapie
Komunikat wojewody łódzkiego
Data dodania: 2018-12-03 10:54:53
Komunikat wojewody łódzkiego
Źródło zdjęcia: pixabay.com
Mając na celu dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej województwa łódzkiego Wojewoda Łódzki przeprowadził nabór wniosków o dofinansowanie zadań drogowych na rok 2019 w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Nadrzędnym celem Programu jest wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w infrastrukturze drogowej, poprzez tworzenie bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym. Wnioskodawcy mogli składać wnioski dot. budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych.

Łączne dofinansowanie zadań w latach 2016-2019 zgodnie z zasadami opisanymi w rządowym Programie wynosi 3,5 MLD ZŁ. Kwota dofinansowania dla województwa łódzkiego przewidziana na 2019 r. to 68.
.295.791zł czyli o 18.626.125zł więcej niż w latach poprzednich. Do naboru zgłoszono 89 wniosków– 64 gminnych i 25 powiatowych, na łączną kwotę dofinansowania 112.385.737,9zł. Wysokość rządowego dofinansowania wniosków gminnych oraz powiatowych wynosi 50%. W wyniku przeprowadzonego naboru ogłoszono ostateczną listę rankingową obejmującą 68 wniosków- 48 gminnych i 21 powiatowych.

Na podstawie ostatecznej listy rankingowej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw transportu, wojewoda zatwierdza listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na województwo. Wojewoda ogłasza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej listę wniosków
zakwalifikowanych do dofinansowania i występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków.

Ostateczna lista rankingowa zostaje załączona do niniejszej wiadomości oraz jest dostępna pod linkiem:
https://lodzkie.eu/page/5137,nabor-i-realizacja-wnioskow-2019.html

Źródło: lodzkie.eu
Tagi: wojewoda, województwo łódzkie, komunikat,
go to top