Nieodpłatna pomoc prawna - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa


 
Wtorek, 25 czerwca 2019
Wybierz miasto na mapie
Nieodpłatna pomoc prawna
Data dodania: 2018-12-27 14:23:04
Nieodpłatna pomoc prawna
Źródło zdjęcia: pixabay
Pomoc prawna świadczona jest w 28 punktach.

Od stycznia 2016 r. w Łodzi świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w 28 punktach zlokalizowanych
w budynkach Urzędu Miasta Łodzi, Zarządu Lokali Miejskich i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące adresów punktów i ich godzin otwarcia znajdują się na stronach:

uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ bip.uml.lodz.pl

Porady udzielane są przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką, Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz przez wyłonione organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w konkursie ofert.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
- kombatanci;
- weterani;
- osoby, które nie ukończyły 26 lat;
- osoby, które ukończyły 65 lat;
- osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
- kobiety w ciąży

Uprawnienie należy poświadczyć stosownie przez zaświadczenie, legitymację czy dokument tożsamości bądź, jak w przypadku osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą, klęską czy awarią techniczną, należy złożyć oświadczenie.
.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Ogółem w 2016 r. udzielono 6212 porad,, w 2017 r. - 6631 porad a w 2018 r. (dane na 30 października) udzielono łączne 6175.

Najwięcej z porad prawnych skorzystało osób powyżej 65 roku życia (2108 osób - dane z 2016 r.; 3302 osoby – 2017 r.; 3602 osoby – 2018 r.).
Porad prawnych najczęściej udzielano z zakresu:
prawa cywilnego (1918 porad – dane z 2016 r.; 2527 porad – 2017 r.; 2771 porad – 2018 r.), prawa spadkowego (1001 porad – dane z 2016 r.; 1112 porad – 2017 r.; 1024 porady- 2018 r.)
prawa rzeczowego (817 porad – dane z 2016 r.; 821 porad – 2017 r.; 529 porad – 2018 r.).

Zmiany w udzielaniu porad wprowadzone w 2019 r.

Od stycznia 2019 r. Zwiększa się zakres udzielanych porad – obok punktów nieodpłatnej pomocy prawnej będzie funkcjonowało 7 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wydzielonych z dotychczasowo działających punktów). Poza tym z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą mogły skorzystać wszystkie osoby, które nie będą w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (i wykażą ten fakt przez złożenie stosownego oświadczenia).

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów UMŁ

AK
Tagi: porada, prawna, pomoc, darmowa, nieodpłatna, Łódź
Najczęściej czytane
go to top